Op.Dr.Didem Tanyel 1981 yılında Ankara’da doğdu. AAL’de lise eğitimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

2005 yılında mezun olduğu Tıp Fakültesi sonrası Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığı eğitimine başladı. Eğitimi süresinde 2009-2010 döneminde Showa bursu ile Tokyo’da çalıştı.

2012 yılı Ocak ayında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde asistanlık eğitimini tamamlayarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmaya hak kazandı.

Mecburi hizmet görevi için Tunceli Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra İstanbul FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevine devam etti.

Meslek hayatına Ankara’da bulunan muayenehanesinde devam etmektedir.

Kapalı ve açık alan sporlarının birçok dalı ile ilgilenen, motosiklet kullanmayı ve yeni yerler keşfetmeyi çok seven Didem Tanyel, Ecem adında bir kız çocuk annesidir.

Bilimsel Aktiviteler, Kongreler,Kurslar,Seminerler

  1. Temporomandibuler Eklem Rahatsızlıkları, Tanı ve Tedavisi, KKÜ Tıp Fakültesi KBB ABD Haziran-2006
  2. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Eylül 2006
  3. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Ekim 2007
  4. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2008
  5. Yanık Kursu ve Çalıştayı, Ankara, Şubat 2009
  6. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongre ve 2. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kursu, İstanbul, Haziran 2010
  7. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongre ve 2. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kursu, Noninvasive Cerrahi Günü, İstanbul, Haziran 2010
  8. IX. Temel Mikrocerrahi Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eylül 2011
  9. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İzmir, Eylül 2011
  10. Unlocking the Code to Facial Revitalisation: Putting the codes into practice, İstanbul, Mayıs 2015

Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Birol Civelek, D.Tanyel, E.Bilgen, H.İ İnal, K.Aksoy, S.Çelebioğlu, Epidermolysis Büllosa: Current Surgical Management and Revıew of the Literature, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi cilt 17/sayı1 May 2009

Kitap Çevirisi

1. Dumanian GA. Abdominal wall reconstruction. In Thorne CH (Chief Ed), Grabb & Smith’s Plastic Surgery. Philadelphia, PA, Walters Kluwer, 2007, pp 670- 675. 
Çelebioğlu S, Tanyel D. Karın duvarı rekonstrüksiyonu. Gültan SM (Çeviri Editörü). Grabb & Smith’s Plastic Surgery. Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2010, pp 670- 675.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Posterler

1. Didem Tanyel, Sebat Karamürsel, Kadir Aksoy, Mert Muhittin Sandıkcı, Mehmet Selim Çelebioğlu, Ayak Defektleri Rekonstrüksiyonunda Dorsalis Pedis Flep Uygulamaları. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
2. Didem Tanyel, Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Mehmet Selim Çelebioğlu, Bir ceza yöntemi: Heliks defekti. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
3. Didem Tanyel, Sebat Karamürsel, Kadir Aksoy, Mehmet Selim Çelebioğlu, Skrotal defektli olguda Medial Thigh Flep ile rekonstrüksiyon. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
4. Kadir Aksoy, Atilla Kurtay, Didem Tanyel, Mehmet Selim Çelebioğlu, Servikohumeral flep uygulamalarımız. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
5. Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Didem Tanyel, Mehmet Selim Çelebioğlu, Kronik Tofüslü Gut Olgusu. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
6. Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Didem Tanyel, Mehmet Selim Çelebioğlu, Derin Mediastinit Tedavisinde Unilateral Rectus Abdominus Kas Deri Flebinin Kullanımı. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
7. Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Didem Tanyel, Mehmet Selim Çelebioğlu. Temporomandibular Eklemde Akut Dislokasyon Olgusu. 33. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Eylül 2011, Çeşme/İzmir 
8. Selim Çelebioğlu, Didem Tanyel, Kadir Aksoy, H.İbrahim İnal, LPG yanıkları. 31. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Adana 
9. Didem Tanyel, Kadir Aksoy, Esra Bilgen, Sebat Karamürsel, Selim Çelebioğlu, Tekrarlayan enfeksiyon ile Multipl Myelom tanısı konulan bir olgu. 31. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Adana 
10. Birol Civelek, Kadir Aksoy, Didem Tanyel, H. İbrahim İnal, Selim Çelebioğlu, Vahşi hayvan saldırısı sonrası gelişen travmatik pitoz olgusu. 31. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2009, Adana 
11. Ünal Şahin, Ercan Demirbağ, Didem Tanyel, Birol Civelek, Selim Çelebioğlu, Parsiyel kulak defektlerinde lokal flep ile rekonstrüksiyon deneyimlerimiz.30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya 
12. Ercan Demirbağ, Sebat Karamürsel, Didem Tanyel, Atilla Kurtay, Selim Çelebioğlu, İntrakranial invazyon gösteren skalp tümörlü 8 olgudaki tedavi deneyimlerimiz. 30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya 
13. Birol Civelek, Didem Tanyel, Ercan Demirbağ, Ünal Şahin, Selim Çelebioğlu, Epidermolizis Büllozada güncel cerrahi yaklaşım ve literatür taraması. 30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya 
14. Ünal Şahin, Didem Tanyel, Selim Çelebioğlu, Lipödem: günümüzde sıklığı artan bir hastalık. 30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya 
15. Ünal Şahin, Tayyar Selçuk, Ercan Demirbağ, Didem Tanyel, Selim Çelebioğlu, Parry Romberg Sendromlu hastada kontur restorasyonunda yeni bir yaklaşım. 30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya 
16. Ünal Şahin, Ercan Demirbağ, Didem Tanyel, Birol Civelek, Selim Çelebioğlu, Kulak lobül rekonstrüksiyonunda yeni bir tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu. 30. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim 2008, Antalya