Vücut dış hatlarında her hangi bir nedene bağlı olarak meydana gelmiş deformasyon veya bozuklukların düzeltilmesi işlemine vücut estetiği denir. Bu işlemler kişinin görünümü yada vücudundaki fonksiyonel işlemlerin yeterliliği olarak ayrılabilir. Vücudu şekillendirip güzelleştirme adına yapılan vücut estetiği operasyonları olduğu gibi, vücuttaki fonksiyonel sorunların giderildiği kol ve bacak estetiği gibi operasyonlarda uygulanmaktadır.

Vücut Estetiği Neden Yapılır?

Kişilerin vücutlarında pek çok nedenle meydana gelmiş,estetiksel açıdan kusur sayılabilen yada temelde kişiyi rahatsız edici durumlar olabilir. Vücut estetiği  çeşitli alt başlıkların birleşimiyle meydana gelmiş ciddi bir estetik koludur. Örneklendirmek gerekirse; kişinin vücudunda geçmişinde yaşadığı bir kaza sonucu oluşmuş yara izi bulunmakta ve bu durum kişide hem estetik hem de fonksiyonel açıdan sorunlara neden olmaktadır.(Bazı ağır yüz yanıklarında yanık burun çevresinde ise solunumu etkileyebilir.)Bu gibi durumlarda hem hastada estetik bir görünüm oluşturmak hem de vücut fonksiyonlarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi açısından vücut estetiği tercih sebebi olabilmektedir. Bazı durumlarda ise yalnızca estetiksel açıdan kişinin istekleri ve operasyonların uygulanabilirliği değerlendirilerek vücut estetiğine başvurulmaktadır. Bu duruma örnek olarak ise yağ aldırma ve karın gerdirme ameliyatları gösterilebilir.

Vücut Estetiğini Kimler Tercih Edebilir?

vücut estetiği, vücutta operasyonel ve görsel sorunların giderilmesidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde herhangi bir nedenle vücudunda haz etmediği bir yön bulunduğunu düşünen kişiler bu yönteme başvurabilmektedirler. Her kadının ve erkeğin güzel ve estetiksel açıdan kusursuz bir görünüme sahip olma arzusu vardır. Erkekler düşük yağ oranlı atletik bir görünümü tercih ederken, kadınlar ise ince bir bel, dik bir popo ve biçimli göğüsler isteyebilirler. Bu istek ve taleplerin doğrultusunda vücut estetiği kişilere uygulanır.

Vücut Estetiği Nasıl Uygulanıyor?

Bu estetiği yaptırmayı düşünen hastaların elde edecekleri sonuç, dokusal özellikleri ve derilerinin kalite durumu gibi nitelikleri ciddi şekilde değerlendirilmelidir. Bu işlemlerin detaylı incelenmesinin ardından hastanın talebi doğrultusunda yapılacak operasyonun opsiyonel durumları konuşulur. Ortaya çıkabilecek sonuç ve hastanın tercih edebileceği yollar konusunda bilgiler verilir. Uygulanacak operasyonların değişik komplikasyon durumları vardır. Bu operasyonlara ilişkin riski ve ortaya çıkaracağı tablo, fiyatları gibi konular hastaya bildirilir.

Temel Vücut Estetiği Operasyonları

Bacak Estetiği: Bacakta ve özellikle de kalça-uyluk bölgesindeki yağlanma estetik olmayan görüntülere yol açabilmektedir. Ayrıca çarpık bacak, ince ve kalın bacak gibi deformasyonlar bu yöntemin tercih sebebidir. Kendi yağ dokunuzun kullanıldığı bu yöntemde operasyonun üstünden geçen 1-2 ayda yağların %70’lik bir kısmının canlılığını koruduğu görülür. Ameliyatlar genel anestezi ile yapılır. 2 saati geçmeyen ameliyat süresince herhangi bir ağrı olmaz. Genellikle ameliyat oldukları günün akşamında hastalar taburcu edilebilir. Operasyonun gerçekleştiği bölgede 7-8 gün morluk ve şişlik  olabilir ancak normal hayatınıza dönmenize engel olmayacak türdendirler.

Kol Germe Estetiği: Kollarda meydana gelen ve çoğunlukla yaşlanma yada kilo kaybı ile ortaya çıkan estetiksel sorunların giderimesidir. Medikal estetik ve estetik cerrahi gibi müdahaleler ile bu sorunlar çözülmektedir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatlarda, hastaya 3 gün önceden kan sulandırıcı ilaçların kullanımını bırakması söylenir. 2-3 saat süren cerrahi operasyonlarda hastanın hastaneden kalması çok nadirdir. Ameliyatı takip eden 3 hafta boyunca kol korsesi takılmalıdır. Herhangi bir şiddetli ağrının olmadığı operasyon sonrası 7 gün sonra normal hayata dönülebilir.

Karın Estetiği: Genel anestezi altında ve mutlak suretle estetik cerrahın katılımını gerekli kılan bu operasyonlar, hastane ortamında gerçekleştirilir. Viser liposuction ve bazı operasyonların birlikte uygulandıkları ameliyatlardır. Ameliyat sonrası kişide bikini bölgesinde rahatsız edici düzeyde olmayacak türden iz kalır. Karın bölgesi çatlakları ve sarkmaları için ideal bir yöntemdir. Operasyonlar 3-4 saati geçmez ve 12-14 günlük bir iyileşme süreci vardır. Ameliyat sonrası ilk hafta aşırı hareketten kaçınılmalı ve 1 ay süresince dikkatli olunup, korse giyilmelidir.

Genital Estetik: Bu tür estetik operasyonlar doğuştan yada herhangi bir nedenle sonradan meydana gelen estetik olmayan durumların giderilmesinde kullanılır. Bu durumlar hastada cinsel sorunlar ve akıntı gibi problemlere neden olmaktadır. Doğumsal, gelişimsel ve doğum sonrası olmak üzere bu sorunlar ayrılabilir. Genital estetikte; fazla yağın alımı, hacimce dolgunluk oluşturma, vajina daraltılması, iç dudaklarda küçültme yapılması gibi pek çok operasyonu kapsar. Operasyonlar lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve genital bölgede herhangi bir iz kalmadan hastalar hayatlarına dönebilirler. Ameliyat sonrası 4 hafta süresince cinsel diyet uygulanır.