Estetik revizyon burun ameliyatı olarak da bilinen rinoplasti, daha önceden geçirilen estetik operasyon sonrası oluşan fonksiyonel ya da görünüm açısından rahatsız edici durumların giderilmesidir.

Pek çok insan estetik cerrahiye başvurmakta ve bir dizi operasyonlar neticesinde ortaya çıkan tablodan mutluluk duymakta veya bu durumun aksi gerçekleşmektedir. Bu gibi ameliyat sonrası yaşanan sorunların çözümü için ‘’revizyon’’ cerrahisi kullanılmaktadır.

Hastalar ilk ameliyatta estetiksel beklentilerine ulaşamamış ya da ameliyat sonrası bazı fonksiyon bozuklukları(burun tıkanması gibi) baş göstermiş olabilir. Sıklıkla karşılaşılan bu durumlar hastaları estetik revizyon burun ameliyatı yönlendirmektedir.

Geçirilen ilk cerrahi operasyonun ardından hastalar genellikle revizyonu şu iki temel sebepten tercih etmektedirler:

1-Burunda meydana gelen aşırı şekilsel  bozulma,

2-Estetiksel olarak gözle görülür bir değişimin olmayışı.

Revizyon Burun Estetiği Neler Kazandırmakta?

Revizyon burun estetiği neler kazandmkGerçekleştirilen ilk cerrahi müdahalede nasıl ki asıl amaç burundaki fonksiyonel ve estetiksel iyileştirme ise revizyon burun ameliyatında de amaç aynıdır. Kimi durumlarda ilk ameliyat hasta ve cerrah açısından beklenileni vermez. Revizyon rinoplasti ilk ameliyat ardından oluşan durumu düzeltmek için uygulanabilir. Bu tür operasyonlar 20-30 dakikalık operasyonlar ile lokal anestezi altında gerçekleşebileceği gibi, birkaç farklı operasyon türünü bir arada barındıran komplike cerrahi müdahalelerde olabilmektedir.

Bazı rinoplasti operasyonlarında işlevsel açıdan herhangi bir sorun yaşanmaz. Fakat ameliyat sonrası fonksiyonel açıdan sorun yaratan durumlar baş gösterebilir. Burun tıkanıklığı buna örnek gösterilebilir. İşte bu gibi durumlarda da nefes alma kolaylığı sağlama adına yine revizyon burun ameliyatı uygulanabilir. Akıldan çıkarılmaması gereken durumlardan biri de estetik yüz cerrahisi  operasyonları içinde burun estetiği en komplike olanıdır. Burun fonksiyonlarına zarar verici nedenler bazen çok küçük hatalardan kaynaklı olabilir.

Revizyon burun ameliyatı uygulanarak burun eğriliği, burun ucu asimetrisi, burun deliklerinin asimetrisi, kıkırdak çıkıntıları, kemerli burun, aşırı kalkık burun, semer burun deformiteleri, kuş gagası deformasyonları(yumuşak doku veya kıkırdak doku kaynaklı olabilir) ve nefes alma ile ilgili sorunlar çözülebilmektedir.

Burun tıkanıklığı, revizyon burun ameliyatı (rinoplasti) ameliyatlarında çok sık karşılaşılan işlevsel bir sorundur. Bu soruna yol açan sebep bazen burun duvarı bazen de nazal septum olabilmektedir.

Burnun iç kısmındaki kıkırdak ve kemik duvarın eğriliğine deviasyon adı verilir. Aslında bu durum pek çok insanda kendini göstermektedir. Fakat fonksiyonel açıdan belirginlik arz etmez. Bu durunlar bazen burun tıkanıklığına yol açabilir ve nefes alma güçlüğü çekilebilir. Bu aşamada artık estetik revizyon burun ameliyatı hastaya uygulanmalıdır.

Buruna yapılan estetik cerrahi operasyonlarda yapılan değişiklikler, deviasyonun derecesini yükseltebilir. Öyle ki bazı operasyonlar sonucunda fonksiyonel olarak işlevsiz hale gelen burunda deviasyon meydana gelebilir.

Bu durumun kaynağı burunun hassas bir organ olmasından ileri gelir. Çünkü kıkırdak ve kemik operasyonları her zaman daha komplike olmuşlardır.

Revizyon Burun Estetiği Ameliyatının Sınırları

Estetik revizyon burun ucu ameliyatı uygulanacak hastalarda ciddi ve uzun soluklu bir muayene seyri takip edilir. Hastada ilk ameliyat sonrası oluşan rahatsızlığın ve cerrahtan beklediği estetiksel değişimin iyi anlaşılması operasyonun seyri açısından önemlidir. Cerrahın hedefi işlevsel olarak düzgün ve görünüm açısından en iyi durumu yakalamaktır. Buna ilave olarak burunda yapılan değişimlerin yüz hatları ile olan uyumu önem taşımaktadır. Tüm bu kriterler ışığında doğal görünen ve fonksiyonel olarak doğru işlem gören bir burun ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Revizyon Burun Ameliyatı Aşamaları

Revizyon burun ameliyatı aşamalarıUzun süren muayene ve detaylı tetkiklerin ardından  var olan sorun üzerine konuşulup mevcut çözüm önerileri hastayla paylaşılır. Yapılabilecek operasyonlar kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda çözümlenir. Ancak bilinmesi gereken nokta her kişide farklı özellikler seyredebilir. Rinoplasti işleminde burun içi kıkırdakların yerleri değiştirilmek suretiyle burunda şekilsel değişiklikler elde edilir. Gerçekleştirilen ilk operasyonda burun içi kıkırdakların tamamı kullanılmış olabilir. Bu sebeple kulaktan yada kaburgadan kıkırdak alınabilir. Hastanın kendi vücudundan alınan kıkırdaklar ile  daha iyi çözüm  elde edilir. Ameliyatın süresi burunun yapısı ve hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Ameliyat Sonrası

Rinoplasti sonrası burunda şekilsel koruma ve iyileşmeyi hızlandırmak için  için atel veya alçı önerilebilir. Bazı durumlarda kendi kendine erime özelliği olan nasapor veya yumuşak ateller kullanılır. Ameliyatı takiben ilk 48 saat içinde bu  materyallerin burun içinde kalması stabilizasyon açısından son derece önemlidir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta iyileşme sürecinin her hastada farklı seyrettiğidir. Burun ucu şişliği gibi vakaların tamamen kaybolması bazı hastalarda 6 ay sürerken 1 sene süren hastalarda bulunmaktadır. Bu şişlikler cerrah tarafından fark edilebilir şişliklerdir. Hastanın kendisinin bunları fark etmesi biraz zordur. Rinoplasti sonrası pek çok hasta normal yaşantısına 2-3 hafta içinde dönebilmektedir.

Ameliyatsız Burun Düzeltme Uygulaması

İkinci bir ameliyattı istemeyen yada cerrahi bir müdahaleye gerek kalamadan minimal düzenlemeler ile burnun estetik bir forma kavuşabileceği durumlarda ise Ameliyatsız burun estetiği uygulamalarında faydalanılabilir.

Ankara’da Revizyon burun ameliyatı hakkında daha fazla bilgi almak için sorularınızı bizlere yöneltebilir cevaplar alabilirsiniz.