Estetik gelişen teknolojiyle birlikte ok çeşitli alternatiflere sahip hizmetler sunmaktadır. Gerek kişilerin artan merakı ve ihtiyacıyla birlikte gerekse güzellik algısının tüm dünyada farklılaşması ve her geçen yıl yeni bir trendin ortaya çıkmasıyla birlikte estetik operasyonlar da çeşitlenmektedir. Vücudun pek çok kısmına uygulanan büyük operasyonlar olabildiği gibi aynı zamanda daha detay çalışmayı gerektiren küçük alanlarda yapılan çalışmalar da mevcuttur. Genelde vücudunun görünen kısımları özellikle de yüz kısmındaki estetik operasyon isteklerinin sayısı fazladır. Bu alanda ise dudak estetiğiön planda gelmektedir.

Dudak estetiği

Dudaklarda birkaç çeşit estetik türü uygulanabilmektedir. Bazı türler büyük cerrahi işlemler olmadan yalnızca dolgu maddesi ilavesi gibi küçük enjeksiyonlarla yapılabilirken bazı türleri ise cerrahi işlem gerektirmektedir.

dudak inceltme nedir?

Dudaklarda istenilen estetik türü genel olarak dudak kalınlaştırma yönünde olmakta gibi görünse de aslında dudak inceltme estetiği için uzmanlara başvuran kişi sayısı da oldukça fazladır. Bunun temel nedeni dudak kalınlığının genetik bir rahatsızlık olmasıdır. Nesilden nesile aktarılan bir gen ile gelişen dudak kalınlığı bazı durumlarda tolere edilebilirken bazı durumlarda ise kişilere çok büyük rahatsızlıklar vermektedir. Özellikle yeme içme sırasında kişilerin sağlık durumunu önemli anlamda etkileyecek bir düzeye sahip ise operasyonel işleme mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

dudak inceltme nasıl yapılır?

Kalın dudaklar nedeniyle dudak küçültme isteyen kişilerin aslında ilk etapta bakılması gereken durumu dudak kalınlığının dış dudaktan mı yoksa iç dudaktan mı kaynaklandığının tespitidir. Çünkü bazı durumlarda iç dudaklar dış dudaklardan kalın olduğu için kişilere rahatsızlık vermektedir. Bu anlamda dudak küçültme için cerrahi operasyon iç dudaklardaki kısma uygulanır. Eğer hem iç dudak hem de dış dudak da rahatsızlık oluşturan kısımlar var ise işlem her iki kısma da uygulanır ve buralardan parçalar alınır. Böylece dudak inceltilmiş olur.

Cerrahi işlem ne kadar sürüyor?

Dudak inceltme estetiği için işlemler yaklaşık olarak 15 45 dakika arası sürmektedir Ancak bu işlemin özelliğine ve hastanın sağlık durumuna göre değişmektedir. Eğer birkaç kademeli bir işlem yapılacaksa daha uzun süren işlem süreleriyle karşı karşıya kalınabilir.

Kimler Yapabilir?

Dudak küçültme ve dudak inceltme estetiği hem yurtdışında hem de yurt içinde pek çok yerde yapılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur muhatap olunan klinik ya da uzman kişilerin tam anlamıyla profesyonel olması, ortamlarının tatmin eder derecede steril olmasıdır. Çünkü her cerrahi işlem bir risktir. Özellikle enfeksiyonlara açık ortamlarda bu tür uygulamaların yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Ayrıca operasyonel işlemden sonra herhangi bir komplikasyonda size doğru şekilde müdahale edebilecek kişilerin kontrolünde olmanız da gereklidir. Bu anlamda gideceğiniz kliniği seçerken oldukça dikkatli olmalısınız. Dudak inceltme Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde olduğu gibi diğer pek çok şehirde de alanında uzman ve başarılı klinikler vardır.

Dudak küçültme ve dudak inceltme estetiğinden sonra dudaklarınız sizin vücudunuzun vereceği tepkiye de bağlı olarak birkaç saat ya da birkaç gün şiş kalabilir. Zaman içerisinde inecek olan bu şişliklerin ilk etapta gözünüzü korkutmasına gerek yoktur. Ancak dudağın tam anlamıyla eski sağlığına kavuşması ortalama bir haftayı bulmaktadır. Bu bir hafta boyunca henüz yeni operasyon geçirmiş kısmı oldukça dikkat edilmelidir. Çünkü bu operasyon biraz zor ve zahmetlidir aynı zamanda sonraki süreçte bakımı da önemlidir. Aksi takdirde operasyon sonraki dönemdeki yanlışlıklar nedeniyle hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.